Som ett resultat av tørken i sommer var det veldig mange trær som falt når høstvindene kom. Ett av trærne som falt denne høsten berørte meg spesielt. Treets naturlige intelligens når livsgrunnlaget fjernes er å trekke tilbake kraften og falle når vinden kommer. Jeg tenker på naturlig intelligens som inn og utpust, vi får, og vi gir tilbake. Symbiosen med trærne er veldig konkret, men vi har lenge glemt å puste ut eller gi tilbake til naturen.

Del / Share